В Австрия няма единно определение за реклама

0
395

В австрийското законодателство понятието реклама се тълкува много широко. Единно определение за реклама няма. Реклама е всяко съобщение, което популяризира продукт, услуга или идея с цел подобряване на разпространението, продажбите или оборота. Поради тази причина редакционното съдържание също може да попадне в обсега на правилата за рекламата.

Рекламирането в Интернет и извън него се урежда от едни и същи  разпоредби. Най-важните закони са Законът за нелоялната конкуренция и Законът за защита на потребителите. В зависимост от вида на Интернет, рекламата може да се прилагат и Законът за електронната търговия, Законът за далекосъобщенията или Регламентът за защита на личните данни. Това е особено важно в случаите, когато рекламата се изпраща чрез електронни съобщения или се свързва с бисквитки. В допълнение, Етичният кодекс на рекламната индустрия е основен  лост на системата за защита на потребителите срещу злоупотребите с реклама.

Законът за нелоялната конкуренция съдържа правила срещу заблуждаваща (онлайн) реклама. Рекламата не трябва да съдържа изявления или други начини за заблуждаване на  участниците по отношение на продукта. Участниците не трябва да  бъдат подтикнати да вземат търговско решение въз основа на рекламата, което не биха  взели по друг начин. Законът изброява няколко точки, които могат да бъдат подвеждащи, но те не са изчерпателни: наличността или естеството на продукта, основните характеристики на продукта, наличието на тестове за качество, цената или методът за изчисляване на цената, както и характеристиките на доставчика.

Твърденията в рекламата не трябва да бъдат пряко обосновани. Конкретни доказателства се изискват само в изключителни случаи – за сравнителната реклама или за определението, че тя се отнася за най-голямата, най-евтината, най-печелившата и т.н. стока на пазара. Рекламодателят обаче трябва да може да докаже твърдението в случай на съмнение. Правилата се прилагат централизирано, но има и допълнителни специфични норми по-специално по отношение на кредитните, застрахователните и фармацевтичните институции. Лекарствата с рецепта, тютюневите изделия и електронните цигари не могат да се рекламират в Интернет. Рекламирането на лекари, адвокати, автомобили, алкохол и фармацевтични продукти е възможно при съответни ограничения.

Отговорността на доставчиците на съдържание не е уредена отделно за предлагането в онлайн среда. Законът за електронната търговия предвижда ограничения за отговорността на хост доставчиците. Ако съдържанието е от значение за наказателното или за авторското право, доставчикът на съдържание носи първостепенна отговорност, но не и хостът. Въпреки това, доставчикът домакин е свободен от отговорност само ако не знае, че дейността или информацията са незаконни и не е запознат с никакви факти или обстоятелства, от които очевидно произтича незаконността на дейността или на информацията. Въпреки че доставчикът домакин не е задължен да извършва цялостен мониторинг, той  трябва да реагира, ако узнае за извършено нарушение.

От друга страна, доставчиците на достъп (както доставчиците на Интернет услуги) не носят отговорност за предаденото съдържание, ако не инициират предаването; не избират получателя на предаденото съдържание; не избират и не модифицират предадената информация.

Относно правилата за инфлуенсърите виж  повече на https://www.mondaq.com/austria/advertising-marketing-branding/788012/influencer-marketing-austrian-advertising-council-adopts-specific-rules

Коментари

comments