За сигурността на децата, когато работят онлайн

0
537

Въпреки че кризата с коронавируса доведе до нови ситуации, основните предизвикателства за тези, които са отговорни да защищават човшкитe права, остават същите. Децата, доколкото е възможно, трябва да бъдат в безопасна среда. Тази среда може да е цифрова, а не физическа, но принципите са същите. Съществуващите политики се модифицират или се прилагат по такъв начин, че да функционират ефективно онлайн.

Международната адвокатска кантора Kingsley Napley препоръчва следните  мерки за опазване на децата при постоянна работа в мрежата.

В условията на локдаун, когато по-голямата част от децата посещават училище дистанционно, работещите с тях вече нямат възможност да ги виждат лице в лице. Това прави  далеч по-трудно откриването на признаци за злоупотреба като промени в поведението, външния вид или наранявания, които не са толкова лесни за идентифициране онлайн. За децата може да е много по-трудно да говорят за насилието, което са претърпели. Персоналът и доброволците, които се грижат за  подрастващите, трябва да имат предвид тези проблеми, а организациите трябва да обмислят внимателно как да се справят с тях, особено по отношение на уязвимите деца.

Изключително важно е организациите, работещи с деца, да разполагат със стабилни процедури за набиране на персонал, които може да изглеждат по-различно в условията на локдаун. Това, което не се е променило, е необходимостта организациите да извършват задълбочени проверки. Документите за самоличност се преглеждат чрез видеовръзка и се приемат сканираните версии, но това са  временни мерки и кандидатите трябва да представят оригиналните си документи веднага щом паднат ограниченията. Интервютата трябва да се провеждат чрез онлайн видео платформа, а не по телефона.

Организациите, работещи с деца и с младежи, трябва да гарантират, че имат стабилни онлайн защитни политики, за да бъдат децата в безопасност. Това е особено важно за тези, които предлагат онлайн услуги за първи път. Практическите стъпки, които могат да бъдат предприети, са приемане на конкретна декларация относно политиката за онлайн безопасност и прилагане на кодекс за поведение. Организациите трябва също така да гарантират, че задължителната процедура, която  се прилага при докладване и разследване за всяко съмнение за нарушение, се актуализира, така че жалбата да може да бъде разгледана от разстояние (възможност, която вероятно не е съществувала преди). Всички изменения на съответните политики за защита трябва да бъдат съобщени на целия персонал, на доброволците, децата и родителите и да се осигури допълнително обучение, ако е необходимо.

В преамбюла на регламента за защита на лични данни (GDPR) се подчертава, че „децата заслужават специфична защита по отношение на личните си данни“. Отправна точка за организациите трябва да бъде предоставянето на гаранции, че  всеки софтуер, използван за обучение и поддръжка онлайн, е защитен по подходящ начин и че персоналът е подготвен  за неговото използване. Това ще промени начина, по който организациите обработват и съхраняват лични данни. Може да се наложи една организация да обмисли например дали може или трябва да съхранява сесиите онлайн, и дали такива сесии могат да бъдат споделяни и с кого.

https://www.kingsleynapley.co.uk/

Коментари

comments