По-строги правила за авторските права в онлайн платформите в Дания

0
378

Европейската директива (20199/790) за авторско право в единния цифров пазар (директива CR DSM) включва правила за по-висока отговорност на технологичните компании. Директивата трябва да бъде въведена в националните законодателства не по-късно от 7 юни 2021 г. В Дания Министерството на културата наскоро обяви, че предстои промяна в националния Закон за авторското право.

Прилагането на две разпоредби (чл. 15 и чл. 17) ще доведе до по-строг режим на отговорност за технологичните компании, които стоят зад онлайн платформите за споделяне на съдържание (като YouTube, Facebook, Instagram и др.). Както е известно, те съхраняват и предоставят достъп до защитени с авторски права материали, качени от различни потребители.

Директивата CR DSM е предназначена да промени правилата на играта, тъй като понастоящем платформите са освободени от отговорност за нарушаване на авторското право на качените от потребителите материали по силата на чл. 14 от Директивата за електронната търговия, когато доставчиците на платформите не са знаели за нарушението и са реагирали незабавно след получаване на уведомление за незаконно съдържание от притежателите на съответните права .

С предложените изменения на Закона за авторското право в Дания това може да се промени. Член 17 от Директивата за DSM предвижда, когато доставчикът на платформа за онлайн споделяне на съдържание позволява на потребителите да качват защитени с авторски права материали (например части от филм или песен) без предварителното съгласие на притежателите на такива права, платформата може да носи отговорност за това, че позволява да се публикуват подобни материали без да е взела необходимите мерки. С други думи платформата трябва да получи съгласие или лиценз от съответния притежател на правата, което се отнася и до потребителите на платформата. В законодателното предложение е посочено, че съгласията могат да бъдат получени от носителите на права поотделно или чрез организации за колективно управление като Koda и Copydan. Предвид голямото количество защитени с авторски права материали, платформите вероятно ще са склонни да сключват споразумения с организациите за колективно управление.

Ако платформата не е сключила споразумения с притежателите на права, при определени обстоятелства тя все пак може да бъде освободена от отговорност, при условие че а) направи всичко възможно, за да гарантира, че защитеният материал не е достъпен на платформата и б) незабавно е блокирала или изтрила съдържанието, което е в нарушение, когато е била уведомена за това от притежателя на правата.

Подробният текст на изискванията трябва да бъде определен в непрекъснато сътрудничество с притежателите на права. Към момента датското министерство на културата специално посочва в законодателното предложение, че платформите „трябва да инициират необходимите ИТ разработки“, за да могат да се съобразят с по-строгите нови правила. Все още предстои да се определи какво точно се изисква от платформите или колко активни трябва да бъдат те, за да бъдат освободени от отговорност.

В тази връзка Европейската комисия е задължена да публикува насоки относно разпоредбите след диалог с платформите за онлайн споделяне на съдържание, притежателите на права, потребителските организации и други заинтересовани страни в отрасъла, както е посочено в чл. 17, параграф 10 от Директивата за CR DSM.

На потребителите трябва да се предлага система за жалби, която да позволява подаването на  жалби относно потенциалното блокиране на защитени с авторски права материали на платформата, ако всъщност материалът е бил качен законно, например по силата на изключенията в Закона за авторското право, включително и поради правото на цитиране .

Линк https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

 

Коментари

comments