Рекордни глоби за Google и Amazon във Франция за незаконна употреба на бисквитки

0
362
Digital Platform

На 1 октомври 2020 г. френският орган за защита на данните (CNIL) публикува нови насоки за използването на бисквитки и други тракери в мрежата. Приета бе и препоръка, очертаваща практическите начини, по които може да се осигури съответствие между действията на социалните медии и правилата. Най – важно сред тях е съгласието на потребителя. Взетите мерки отговарят на възприетата линия  на съгласуваност между регламента относно защитата на лични данни и дейността на платформите.

Като продължение на възприетата политика CNIL наложи исторически санкции: глоба в размер на 35 милиона евро на Amazon Europe Core и глоба в размер на 100 милиона евро на Google LLC и Google Ireland Limited още през миналата година.

Между декември 2019 г. и май 2020 г. CNIL извърши онлайн проверки на уебсайтовете amazon.fr и google.fr и установи, че рекламните бисквитки автоматично се депозират на компютрите на потребителите, когато потребителите посещават френските уебсайтове на тези компании.

Освен това потребителите не са били информирани по „ясен и пълен“ начин за автоматичното използване на рекламни бисквитки, нито им е била предоставена възможност да се откажат от тях. Като илюстрация, банерът за бисквитки на уебсайта amazon.fr съобщава, че „използвайки този уебсайт, Вие приемате използването на бисквитки, за да предлагате и подобрявате нашите услуги. Научете повече.“ Установено е, че текстът дава само общо, приблизително описание на целта на бисквитките. Поради това потребителите не са били в състояние да разберат, че бисквитките са предназначени главно да показват персонализирана реклама и че те могат да бъдат деактивирани. По същия начин банерът на уебсайта google.fr не предоставя на потребителите никаква информация, свързана с бисквитки, които са били поставени на техните компютри веднага след като са имали достъп до уебсайта. В допълнение механизмът, позволяващ на потребителите да отхвърлят или да деактивират бисквитките е бил неефективен, тъй като една от рекламните бисквитки остава запазена на компютъра на потребителите дори след дезактивирането на рекламата в бутона „Редактиране на настройките на рекламите“.

CNIL е материално компетентен да налага мерки и санкции въз основа на френските правила относно бисквитките, свързани с транспонирането на директивата за електронна поверителност в  националното законодателство . Органът е също така териториално компетентен, тъй като бисквитките са били използвани във връзка с дейностите на френската компания на Google и Amazon (т.е. Google France и Amazon France, установени във Франция).  За да обоснове размера на глобите, CNIL се е позовал на разпоредбите на чл. 20 от Закона за защита на данните във Франция, съгласно който може да наложи финансова санкция в размер до 2% от общия годишен оборот на компанията за нарушение, като се вземат предвид общите условия за налагане на административни глоби, определени в GDPR.

Тези решения са силен стимул за всички компании да преразгледат своите политики относно използването на бисквитки. Особено внимание трябва да се обърне на привеждането им в съответствие със споменатите препоръки и насоки на CNIL, като се припомнят следните основни принципи:

  • Рекламните бисквитки изискват предварителното съгласие на потребителите.
  • Информацията, предоставяна на потребителите, трябва да бъде ясна и пълна.
  • Потребителите винаги трябва да могат да оттеглят съгласието си.

Линк https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/new-french-guidelines-on-cookies-and-trackers

Коментари

comments