Комисия за онлайн безопасност се създава в Ирландия

0
1055

Освен във Великобритания и в Европейския съюз, в Ирландия законодателните промени, свързани с  регулирането на видео платформите за споделяне, включително YouTube, също напредват. Ирландия е една от първите страни в света, която урежда систематично дейността на големите платформи. В края на 2020 г. правителството обяви нови разпоредби в заключителната рамка на Закона за регулиране на безопасността онлайн и медиите (Online Safety and Media Regulation Bill), съгласно който се създава нова Комисия за медиите. Комисията ще замени Органа за радиоразпръскване на Ирландия (The Broadcasting Authority of Ireland).

Правителството ще въведе законодателството след транспонирането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги на ЕС от 2018 г., която урежда координирането на националните закони за всички аудиовизуални медии в ЕС, регулиращи както традиционните телевизионни предавания, така и услугите по заявка.

Комисията за онлайн безопасност ще се занимава с вредното съдържание в мрежата, тя ще има двама членове, всеки от които с компетентност относно аудиовизуалните услуги и видеото по заявка.  Комисията за онлайн безопасност няма да действа като омбудсман за обществеността, а ще работи със социалните медийни платформи относно правилата и определени правни въпроси.  Комисията ще има ограничена компетентност по отношение на услугите за частни съобщения, като ще разследва само публикувано съдържание с  престъпен характер. Когато определената онлайн услуга не спазва предупреждението, отправено от Комисията, въпросът се отнася до прокуратурата.

Комисията за онлайн безопасност е част от Комисията за медиите, която ще се финансира от такси върху индустрията. Услугите за видео по заявка като Apple TV или Disney Plus ще трябва да разполагат с поне 30% европейски произведения в каталога си. Това ще бъде регулирано в цяла Европа от държавата, в която се намира съответната компания. Например, тъй като седалището е в Европа и е установено  в Ирландия, ирландското правителство ще даде насока на  Apple, че неговата платформа за онлайн стрийминг на Apple TV трябва да изпълни  минималния стандарт от 30% или в противен случай  ще трябва да прекрати излъчването в целия ЕС.

Горният праг за административните финансови санкции е определен на 20 милиона евро или 10 процента от оборота, което от двете е с по-висока стойност. При фиксирането на този праг са взети предвид подобни мерки, действащи съгласно други закони като Закона за защита на данните от 2018 г. и съответното законодателство на Централната банка.

Трябва да се отбележи, че Ирландия ще отговаря за регулирането на много от големите компании за социални медии от името на всички държави членки на ЕС, тогава, когато компании като Apple и Google поддържат европейски централи в Ирландия.

В момента текат консултациите по закона с технологичните компании.

Коментари

comments