Докато се обсъжда DSA, може да има правна несигурност относно съдържанието

0
332

Новият пакет за регулиране на цифровите услуги, който ЕС обяви в края на 2020 г., има за цел да регулира цялостно цифровите услуги и платформи, както и отношенията, установени въз основа на тях. Законът за цифровите услуги и Законът за цифровия единен пазар обаче трябва да бъдат приведени в съответствие с други европейски инструменти и всички те да бъдат систематизирани. Вече възникнаха проблеми по отношение на онлайн съдържание, което съдържа сексуално насилие над деца. Ново изменение, въведено в Европейския кодекс за електронна комуникация, предефинира термина „електронни съобщителни услуги“, за да се включат съобщителни услуги като Facebook Messenger. Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002), която разчита на определението на Кодекса за електронна комуникация кои услуги са „електронни комуникационни услуги“, забранява на операторите на такива услуги да обработват потребителско съдържание или данни за трафика, дори ако целта е да се открие сексуално насилие над деца. Инструментът осигурява защита на личния живот и поверителността на комуникациите и личните данни в сектора на електронните комуникации. За разлика от Общия регламент за защита на личните данни, Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации не предвижда правна възможност за доброволна обработка на съдържание или данни за трафика с цел разкриване на сексуално насилие над деца.

Съветът на ЕС беше наясно с тази празнина, но не успя да приеме преходна разпоредба, позволяваща блокиране на подобно съдържание, преди изменението да влезе в сила на 21 декември 2020 г. Тогава Съветът заяви, че ще предложи законодателство през второто тримесечие на 2021 г. „Защитата на децата и борбата със сексуалното насилие над деца, под каквато и да е форма, е абсолютен приоритет за ЕС. Разкриването и отстраняването на незаконни материали онлайн, извършвани доброволно, са ценни и трябва да могат да продължат без прекъсване”, каза Петер Алтмайер, федерален министър на Германия по икономическите въпроси и енергетиката, председател на Съвета.

Според позицията на Съвета, временният регламент ще се прилага до 31 декември 2025 г. или до по-ранна дата, когато ще се приеме постоянно действащо законодателство.

При тези обстоятелства Facebook обяви, че ще спре да прилага своите инструменти за откриване на онлайн съдържание за насилие върху деца в ЕС чрез приложението за съобщения на компанията, поради създадената правна несигурност. Microsoft, Google и LinkedIn изразиха позицията си, че няма да прекратят доброволните си усилия за откриване и премахване на подобно съдържание, следвайки отговорния подход, който са приели.

В изявлението си Microsoft подчертава, че ангажиментът на компанията за цифрова безопасност е непоколебим. „В продължение на много години използвахме различни методи за откриване, за да защитим децата от сексуално малтретиране и експлоатация в мрежата, за да предотвратим използването на онлайн услуги от терористи и екстремисти и за да защитим потребителите от спам и злонамерен софтуер. Ние вършим това, като балансираме важни съображения за неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност с други основни права, в съответствие със закона“. Като пример за отговорна политика Microsoft, посочва уникалните предизвикателства за безопасност по време на игри в мрежата и подчертава, че им се е противопоставил чрез „иновативни инструменти за справяне с тормоза, склоняването към сексуални действие и други опасности“.

Валидното решение по тези проблеми ще се появи тогава, когато бъде приет новият пакет закони и всички европейски инструменти бъдат приведени в съответствие.

Линкове: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/28/combating-child-abuse-online-council-ready-to-negotiate-a-temporary-measure/

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2020/12/21/microsoft-commitment-to-digital-safety/

 

Коментари

comments