Брекзит и Законът за цифровите услуги в Обединеното кралство

0
437

Докато предложеният от ЕК Закон за цифровите услуги (DSA) бъде приет и се пристъпи към прилагането му, Обединеното кралство отдавна ще e излязло от ЕС. Новият европейски закон няма да стане част от законодателството на Великобритания. Въпреки това онлайн посредниците и платформите там, ако предлагат своите услуги за страните членки, ще трябва да се съобразяват с разпоредбите на DSA чрез назначаването на представители, базирани в ЕС. Бизнесът онлайн, който сега действа в Обединеното кралство, също няма да е изключен от контрол, тъй като ще се подчини на националните мерки, насочени към справяне с проблемите в мрежата. Те се съдържат в отговорите на правителството на Бялата книга за вредите онлайн, публикувана през 2019 г.

Новата регулативна рамка ще се прилага за компании, чиито услуги хостват съдържание, генерирано от потребители, или улесняват взаимодействието между потребители, един или повече от които се намират във Великобритания. Правилата могат да се прилагат и в контекста на онлайн табла за съобщения (communication boards) или раздели за коментари, но в много случаи доставчиците на тези услуги ще се възползват от възможностите за освобождаване от отговорност като предприятия с нисък риск и ограничена функционалност. Например по отношение на потребителските коментари за цифрово съдържание няма да бъде налагана отговорност, при условие че тези мнения са във връзка със съдържание, публикувано директно от дадена услуга. Ще бъдат предоставени и  други възможности за освобождаване, включително за услуги, извършвани от бизнес към бизнес, както и за тези, използвани вътрешно от различни организации. Правителството изчислява, че само малка част от бизнеса в Обединеното кралство (по-малко от 3%) ще попадне в обхвата на планираното законодателство.

Както и при предложенията на ЕС, задължението за дължима грижа ще изисква от компаниите да пристъпят към създаването на механизми за жалби на потребители и за по-голяма прозрачност и отчетност, като например изискването компаниите да публикуват годишни доклади, очертаващи разпространението на вредното съдържание на техните платформи и всякакви контрамерки, предприети за справяне с него. Органът, който е посочен да бъде регулатор, е Офком  –  това е органът, компетентен относно комуникациите във Великобритания. Той ще контролира  вече и отношенията на цифровите услуги.

Правни специалисти от юридическата кантора Travers & Smith (част от „Сребърния кръг“ на водещите британски адвокатски кантори и една от най-старите фирми в лондонското Сити, основана през 1810 г.) коментират, както предложенията на ЕС, така и на Обединеното кралство.

Баронеса Ники Морган, консултант на групата за техническите сектори в Travers Smith LLP, и бивш държавен секретар по цифровите въпроси:

„Законодателите и регулаторите в ЕС и в Обединеното кралство вече са наясно, че докато  големите компании предлагат много ползи за потребителите, тяхното доминиращо положение  в областта на данните и отказът им да поемат отговорност за съдържанието не могат да останат без нужните проверки. Предложенията на правителството на Обединеното кралство за вредите ще отбележат началото на нова ера на отчетност сред големите платформи както за незаконно, така и за законно, но вредно съдържание, а новото звено за цифровите пазари ще се опита да намери баланс между това да бъдеш „про-технологичен“, като същевременно запазиш отворени и конкурентоспособни цифровите пазари. Законът за цифровите услуги на ЕС и Законът за цифровите пазари ще разгледат същите проблеми, въпреки че ЕС е по-вероятно да се съсредоточи върху заплахата за разбиване на големите технологични компании, отколкото Великобритания. Ще трябва да видим как най-накрая ще изглежда всяко предложение и какво ще постигне. “

Стивън Уитфийлд, партньор в областта на конкуренцията:

„Законът за цифровите пазари, по-специално, е част от това, което Европейската комисия изложи в дебатите, които се развиват през последните няколко години в света, относно прилагането на принципите на конкуренцията. Напоследък много изпълнители и коментатори на конкуренцията стигнаха до извода, че съществуващият инструментариумът за прилагането й не е достатъчен, за да се обърне внимание на потенциалните вреди, причинени от най-големите цифрови платформи в света. При контрола на сливанията различни европейски органи за защита на конкуренцията все повече разследват за наличието  на мотив за „придобиване на убийци“ (придобиване на зараждащи се конкуренти от големите компании) или дали сделките с тези компании могат да окажат неблагоприятно въздействие върху използването на потребителски данни. Чрез антитръстовите правила същите органи преследват също така случаи на „злоупотреба с господстващо положение“, извършена от големите технологични компании. Критиците обаче твърдят, че този подход е фрагментарен и импулсивен там, където на динамичните технологични пазари е необходимо отношение в по-голяма степен ориентирано към бъдещето. От тази гледна точка Законът за цифровите пазари в някои отношения може да се разглежда като форма на предварително регулиране на конкуренцията, подобно на това, което вече съществува в сектори като енергетиката или далекосъобщенията “

Очаква се законопроектът  за вредите онлайн да бъде публикуван във Великобритания в  началото на 2021 г.

Линкове: https://www.traverssmith.com/

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom

Коментари

comments