Бялата книга и режимът за регулиране на платформите във Великобритания

0
546

След публикуването на предложението за регулиране на цифровите услуги на ЕС всички се запитахме дали така подробно и комплексно трябва да се подходи към социалните платформи и дали няма други възможни, по-елегантни  регулативни решения. Всъщност Обединеното кралство се зае с тази нелека задача още през 2019 г. и изглежда вдъхнови законодателите в Брюксел да побързат с техните модели. Промяната на Острова донесе т.нар. „Бяла книга“, която е програма за действие, за защита на  индивидуалните потребители, особено на децата, срещу заплахите върху начина на живот, подкопаването на националната сигурност и злоупотребата с правата, отговорностите и възможностите  за насърчаване на интеграцията. „Бялата книга“ беше съвместно предложение на парламентарната  Комисия по  култура, медии и спорт и Министерството на вътрешните работи. Тогава министърът на културата Джереми Райт твърдо заяви: „Ерата на саморегулирането на онлайн компаниите приключи.“ По-лесно е обаче  да се каже, отколкото да се направи, тъй като системата, основаваща се върху ex ante правила, все още не е завършена. А предстои и Брекзит. Австралийската юридическа фирма Gilbert + Tobin  споделя опасенията си, че процесът няма да е така бърз, както е бил планиран.

Докато бъдещият администратор на новия подход, Органът, който отговаря за конкурентните пазари (CMA), усърдно формулира своя „желан списък“ с нови правомощия,  правителството на Обединеното кралство, което ще получи на практика тези правомощия, е  много по-предпазливо в стъпките си.

Наскоро CMA публикува два ключови доклада за това, как трябва да се регулира цифровата икономика: първият се отнасяше до проучването на пазара на цифровата реклама, а на 8 декември 2020 г. се появиха съвети относно създаването и прилагането на новия режим относно платформите. Основното е, че новите правила ще имат сила по отношение на фирми, за които се смята, че имат стратегически статус на пазара (SMS) и дейността на тези фирми ще се подчинява на задължителен кодекс за поведение. Звеното за цифрови пазари (DMU), което ще бъде създадено в рамките на CMA от април 2021 г.,  ще прилага кодекса и ще определя кои фирми имат стратегически статус.

Предстои да бъдат разработени три важни елемента от новия регулативен режим:

  1. Кои фирми ще бъдат дефинирани като притежаващи стратегически статус. Понастоящем определението за тях е твърде широко: SMS трябва да означава „онези със значителна утвърдена пазарна мощ и където резултатите от тази пазарна мощ са особено широко разпространени и значителни“. Отговорът на правителството е дори още по-широк и гласи, че е „много вероятно“ Facebook и Google да бъдат определени като SMS, поради тяхното доминиращо положение на пазара за цифрова реклама. Общите тестове, предоставени както от CMA, така и от правителството на Обединеното кралство, не дават индикация обаче дали компаниите Amazon, eBay или Twitter ще влязат в групата на фирми със стратегически статус на пазара.
  2. Какво ще включва кодексът или кодексите за поведение.

CMA препоръчва всяка фирма със стратегически статус на пазара да има персонализиран, правно обвързващ кодекс за поведение. Звеното за цифрови пазари трябва да е оправомощено да създава и да променя кодекса на отделните компании. Това би позволило на предварителния режим да е в крак с динамичния характер на бизнеса на цифровите платформи. Единственият ангажимент, който правителството на Обединеното кралство е поело обаче, е, че кодексът ще урежда отношенията между онлайн платформите и издателите на новини, по начин подобен на кодекса за преговори в медиите, който Австралия се опитва да прилага.

  1. С какви инструменти за прилагане на разпоредбите ще разполага Звеното за цифрови пазари.

Органът за конкурентните пазари  иска DMU да има широки правомощия за прилагане. Те включват промяна в кодексите, намеса в дейността на пазара с цел запазване на конкуренцията, достъп до подобрени правила относно сливанията  и наблюдение на пазарите като цяло за всяко поведение, което нарушава конкуренцията. В отговора на правителството на Обединеното кралство се посочва, че е съгласно„по принцип да даде правомощия за защита на конкуренцията на Звеното за цифрови пазари“. В допълнение обаче се казва, че „е необходима още работа, за да се разберат вероятните ползи, рискове и намеси“ от подобни правомощия.

Заключението на експертите от Gilbert + Tobin  е, че режимът, който трябва да бъде ясен, прозрачен и отворен, все още е много несигурен. Междувременно други регулативни органи във Великобритания се надпреварват със своите последващи отговори по съдебни спорове. Това не означава непременно, че страната се е насочила в грешната посока, но се искат още време и усилия, за да се види крайният резултат. Важен e също така аргументът, че новият регулативен модел не трябва да води до свръхрегулиране.

Линкове: https://www.eteknix.com/uk-plans-to-introduce-social-media-legal-code-of-practise/

https://www.bbc.com/news/technology-47826946

https://www.holyrood.com/news/view,uk-governments-tech-advisors-call-for-overhaul-of- social-media-regulation_15070.htm

 

 

Коментари

comments