Ще има ли скоро промяна в бизнес модела на социалните медии?

0
539

Taylor Wessing

https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2020/12/advertising-the-future-predictions-for-2021 

В началото на декември 2020 г. авторитетната адвокатска кантора Taylor Wessing обяви прогнозите си за следващата година. Една от тях се отнася до финансирането на социалните медии. Очакванията, че рекламите ще бъдат заменени от платени социални приложения,  не са от днес.  Твърденията за ролята, която социалните медии биха изиграли в избори или референдуми обаче, все още не водят до драстична промяна в бизнес модела им.

Последните данни показват, че настроенията, благоприятстващи поверителността, дори с цената на финансови разходи за потребителя, нарастват. Много коментатори отбелязват, че платеният модел бавно ще набира популярност през 2021г.

В началото на 2020 г. компанията за управление на отдалечен достъп Twingate е провела проучване сред потребителите на социални медии, за да прецени до каква степен хората  са загрижени за безопасността на личната си информация, колко пари биха били готови да платят за увеличаване на сигурността им, както и какви платформи имат най-голямо доверие сред публиката. Резултатите изглежда илюстрират нарастването на подкрепата за повишена сигурност на данните:

45,9% от хората са изключително или умерено загрижени за безопасността на личната си информация.

20,8% от хората споделят за нарушена тайна на личната си информация чрез социалните медии.

43,5% от хората са въвели невярна информация, за да защитят личната информация, като водещи са потребителите на TikTok и Facebook.

28,6% от хората биха предпочели да използват платформи за социални медии, които генерират печалба чрез платени потребителски абонаменти.

60% от хората са готови поне донякъде да платят за социални медии, за да предотвратят събирането и споделянето на лична информация на трети страни.

Тези цифри трябва да са притеснителни за Facebook и за сродните му платформи. Дали обаче ще настъпи значителна промяна и преход към платени модели през 2021 г.? Някои финансови показатели са доста убедителни. Според горното проучване средната максимална сума, която потребителите са готови да платят на Facebook, е 5,29 USD на месец, или 63,48 USD на година. Съотнесено към публикуваните приходи от реклами на Facebook, това далеч надхвърля 2,07 USD, от които би се нуждаела компанията, за да таксува потребителите с цел да замени само тези приходи с приходи от реклами.

Друго проучване на  Axios обаче стига до извода, че при по-големи приходи през 2021 г. Facebook ще генерира около 226 щатски долара на потребител в САЩ, което е многократно повече от това, което потребителите заявяват, че са готови да платят. Важно е да се отбележи, че социалните медии трябва да бъдат социални и засега е по-малко вероятно потребителите да бъдат готови да платят за платформата, освен ако повечето от контактите им в социалните медии не се присъединят към тях. Вероятно ще е необходимо някакво основание, което да ускори миграцията към платените платформи, преди да настъпи повратната точка.

За решаването на въпроса може да се тръгне от защитата на данните и повишената киберсигурност, тъй като видимата отчетност за поверителност има стойност за обществото и тези компании, които я демонстрират, ще имат по-голяма вероятност да успеят. Общите опасения относно използването на лична информация сред потребителите ще продължат да нарастват и компаниите, които прилагат„поверителност чрез дизайн“ и го поставят в основата на своята мениджърска култура и разработването на продукти, ще извлекат най-големи ползи от ситуацията.

В заключение Taylor Wessing е на мнение, че проучването и финансовите данни не показват убедително, че ще има драстична промяна в бизнес моделите на социалните медии за няколко години напред.

Коментари

comments