Пакетът за цифровите услуги и термините на цифровото общество

0
571
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Пакетът за цифровите услуги на Европейската комисия (наричан също пакет за дигиталните услуги) поставя въпроса за терминологията в цифровото общество. Транспонирането на разпоредбите в националните законодателства освен другите условия изисква познаване и точност на употребяваните термини. Бих искала  да насоча вниманието на всички ползватели на сайта „Обаче“ към линка https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-internal-market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services

където бяха публикувани на два езика основни понятия на цифровото общество. Речниците са представени по-долу.

Обща терминология в областта на информационното общество може да се намери на сайта на МТИТС : https://www.mtitc.government.bg/glossary.

Тълковният речник скоро ще бъде допълнен и с новите термини в областта на цифровизацията.

Анелия Димова, експерт по информационно общество, МТИТС

Коментари

comments