НАДОЛУ, ВСЕ ПО-НАДОЛУ, НА ОБРАТНО НАПРЕД

0
637

Медиите у нас от 100-тно, вече са на 106- то място,в класацията по свобода на словото, според статистиката на Журналисти без граници.
Безнадеждното изоставане се дължи не само на липсата на публичност по отношение собствеността на съществуващите медии, на задкулисни влияния и  медиен монопол, но и на срив в критериите за журналистика, медийно присъствие и поведение.

А така също и на неадекватни политики или липсата на такива, във връзка с новите медийни реалности и трансформацията на медийния пазар в ерата на новите технологии. В България мисленето по отношение на медиите е догматично, съществува пренебрежение към новите форми на комуникация, няма адекватни законови уредби и действащи етични форми на саморегулация, които да дават възможност за развитие и съществуване на медиите в новата медийна среда.
Обществените медии- радио и телевизия, които би трябвало да са модел за независимост и да дават тон за добро качество и иновативни решения във връзка с новата медийна среда, всъщност са олицетворение на порочните практики, управляващи и задушаващи медиите в България. Съществуващият закон който би трябвало да гарантира тяхната независимост, възпроизвежда едни и същи модели на управление, водещи до зависимост и неконкурентно присъствие на медийния пазар, както и до девалвация на качеството на   съдържанието.
Междувременно възникващите и налагащите се нови медийни бизнес модели: блогове, сайтове, създават други медийни авторитети и пренасят комуникацията в Интернет пространството. Има безнадеждно изоставане от европейските дискусии , препоръки и практики за развитие на медийната среда, за търсене на нови правила и етични критерии в името на добрата журналистика.
Сайтът ОБАЧЕ ще бъде територия на такива за обмен на опит, идеи и мнения, с цел подобряване  както на медийната среда, така и на възвръщане  престижа и качеството на българската журналистика.

Коментари

comments